Præcisionstegning

Undervisning i præcisionstegning er et kundskabsforløb, hvor man lære at bruge de ældste opmålingsteknikker, med hvilke man kan gengive naturen og objekter med fotografisk præcision. Det hele begynder med en grundig træning af øjet. Gennem tegneøvelser hvor eleven tegner skiftende motiver trin for trin, med kvadreringsteknikkens små ”hjælpekvadrater” der gradvist forøges i kvadratstørrelse, som eleven bliver bedre til at tegne og får mod på mere krævende opgaver.

Når øjet trænes i kun at se dele af motivet, frem for at skulle indfange det hele i en streg, bliver eleven opmærksom på de såkaldte ”negative rum” og lære at tegne disse abstrakte og ukendte former til perfektion, så motivet fremstår facsimile; som en kopi af virkeligheden.

Sideløbende med konturtegning og opmålingsteknikkerne undervises der i at tegne lige streger, præcise cirkler og skygge-gradueringer ved naturlige overgange, clair obscure og sfumato teknikker som også Leonardo da Vinci og hans læremester Verrocchio anvendte.

Undervisningsmaterialet i præcisionstegning tager udgangspunkt i en gammel spansk lær-at-tegne metode udarbejdet af Jean Ferrer Mirós obligatoriske skoleundervisningssæt fra 1889.

Understående se restaurering og redigeringsforlag til Jean Ferrer Mirós skoleundervisningssæt, udført med kvadreringsteknik. Tegnet af AFKT-underviser Michelle Gudmundsen:

 

INSTAGRAM

.

Comments are closed.